Gå till innehållet

Skolornas eftermiddagsverksamhet


Sjundeå kommun ordnar eftermiddagsverksamhet i Bildningscampuset Sjundeå hjärta efter skoldagen kl. 12.00 – 17.00. Eftermiddagsverksamhet ordnas på två språk.

I skolelevernas eftermiddagsverksamhet ordnas ledd verksamhet för barn samt erbjuds möjlighet till lek och samvaro. Eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurserna 1 och 2 samt för alla elever som har behov av särskilt stöd. Eftermiddagsverksamhet anordnas med iakttagande av arbetstider för läsåret i Sjundeå kommuns grundskolor. Barnen som deltar i eftermiddagsverksamheten serveras mellanmål.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet och skolskjutsförmån

Ansökningar till kommunens eftermiddagsverksamhet

Ansökning till eftermiddagsverksamheten görs via Wilma(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) i samband med anmälan till skolan. Om en familj flyttar till kommunen eller om behov av eftermiddagsverksamhet uppstår plötsligt, kan ansökan till eftermiddagsverksamhet även lämnas in utanför den egentliga ansökningstiden.

Familjen meddelas via Wilma(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) om barnet har fått plats i eftermiddagsverksamheten.

Skolskjutsförmån i eftermiddagsverksamhet

På eftermiddagsverksamheten tillämpas de gällande skolskjutsprinciperna i Sjundeå kommun. En elev kan genom att utnyttja befintliga HRT-linjer använda senare linjer så att eleven har möjlighet att delta i den av kommunen ordnade klubbverksamheten innan eller efter skoldagen eller för skjuts hem från eftermiddagsverksamheten.

Avgifter

För verksamheten har fastställts månadsavgifter som delas i två avgiftsklasser:

  • verksamhet på deltid fram till kl. 15, 120 €/mån
  • verksamhet på heltid fram till kl. 17, 180 €/mån

Avgiften tas ut för varje månad som barnet har deltagit i verksamheten. Om eftermiddagsverksamhet ordnas högst 10 dagar i månaden debiteras endast halva avgiften. Om barnet på grund av sjukdom inte kan delta i eftermiddagsverksamheten över 10 dagar under en kalendermånad debiteras halva avgiften. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande en hel kalendermånad tas ingen avgift ut. Om barnet av annan orsak inte deltar i verksamheten under en hel kalendermånad debiteras halva månadsavgiften.

Ändring i verksamhetstid och uppsägning

Ändringar i verksamhetstid och uppsägning av platsen ska göras skriftligt (ett fritt formulerat meddelande) till bildningskansliet till adressen sivistystoimisto(at)siuntio.fi.

Vårdnadshavaren informerar också eftermiddagsverksamhetens personal om detta. Ändringen eller uppsägningen träder i kraft från början av följande kalendermånad.

Ansökningar till den privata eftermiddagsverksamheten

Ansökning till privat eftermiddagsverksamhet sker med serviceproducentens egen blankett. Serviceproducenten väljer bland vårdnadshavarnas ansökningar de elever som väljs till eftermiddagsverksamhet samt definierar avgiften för verksamheten och fakturerar den.

Utgående från ett tidsbundet avtal stöder kommunen eftermiddagsverksamheten i Edvardsberg. Eleverna använder det för dem beviljade HRT-resekortet för att resa från skolan till Edvardsberg (HRT-linje 915 B). Ifall en elev söker sig till Edvardsbergs eftermiddagsverksamhet och hen inte har beviljats rätt till avgiftsfri skolskjuts, ska elevens vårdnadshavare skaffa ett HRT-resekort på egen bekostnad.
 
Edvardsbergs eftermiddagsklubb (15 platser) 
Kontaktperson
Susanna Blomqvist
050 543 9952,
edvardsberg.eftis(at)gmail.com

Edvarsbergs eftis är en privat svenskspråkig eftermiddagsklubb och den finns i Edvardsbergs ungdomsföreningslokal i Andby.

Två flickor gungar ute i solen.