Gå till innehållet

Mot en koldioxidneutral kommun (HINKU-nätverket)


Sjundeås uppdelning av utsläppen. Källa: SYKE – Kuntien ja alueiden KHK-päästöt(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) (Refererad 15.2.2024)

I projektet Mot en kolneutral kommun (HINKU) kommer kommuner, företag och invånare upp med idéer och förverkligar lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser. HINKU-kommunerna strävar att minska utsläppen av växthusgaser tidigare än de nationella målen stipulerar. Kommunerna har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % fram till år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2007. Sjundeå har år 2020 nått projektets etappmål, som var 30 % minskning av utsläppen.

Sjundeå anslöt sig till HINKU-projektet år 2013. Av de västnyländska kommunerna anslöts sig också Hangö, Raseborg och Lojo till HINKU-projektet år 2013.

I februari 2013 undertecknade Sjundeå kommunernas avtal om energieffektivitet med arbets- och näringsministeriet. Kommunstyrelsen beslöt den 10.10.2016 § 164 att Sjundeå kommun förbinder sig till den nya avtalsperioden 2017-2025 och dess energiinbesparingsmål. Avtalets mål är att förbättra energieffektiviteten samt att främja användningen av förnybar energi. Med dessa åtgärder kan man, förutom att man förbättrar energieffektiviteten, även förbättra lönsamheten i kommunens verksamhet.

Klimatarbete i Sjundeå kommun

Tilläggsuppgifter om det gemensamma HINKU-projektet som 96 kommuner är med hittas här: