Gå till innehållet

Bildningscampuset Sjundeå hjärta


Bildningscampuset Sjundeå hjärta blev färdigt sommaren 2022 och öppnades stegvis under sommaren. Sjundeå hjärta ligger på Parkstigen 2.

I Sjundeå hjärta finns Sjundeå svenska skola, Aleksis Kiven koulu, biblioteket, ungdomskaféet Walkers, det uppsökande ungdomsarbetet, verkstaden Ström samt familjecentret, alltså rådgivningen, familjearbetet och elevvården.

Lokalerna i Sjundeå hjärta finns till Sjundeåbornas förfogande för olika hobbyer, möten och evenemang. Till exempel Hiisi-institutet börjar ordna kurser i Sjundeå hjärta.

Sjundeå hjärta är Sjundeå kommuns största investering någonsin. Campusbygget har varit ett tvåspråkigt samarbetsprojekt där eleverna, personalen och kommuninvånarna har deltagit i dess olika skeden. Personalen har aktivt påverkat funktionaliteten, eleverna har bl.a. deltagit i att skapa fasadkonsten och kommuninvånarna har namngett byggnaden i en tävling som ordnades våren 2022. 

Bildningscampuset Sjundeå hjärta erbjuder en trygg och bekant lärmiljö ända från förskolan till slutet av den grundläggande utbildningen i hälsosamma och tidsenliga lokaler på en central plats i Sjundeå centrum.

Bildningscampuset Sjundeå hjärta har förverkligats som livscykelprojekt.

Man har slutat ett serviceavtal på 20 år om Bildningscampuset Sjundeå hjärta med SRV. SRV sörjer för underhållet av lokalerna. Lokalerna är planerade och förverkligade så att de kan användas mångsidigt och är lätta att ändra utan att pruta på trygghet och hälsosamhet.

Energieffektivitet och klimatvänlighet har beaktats bland annat i val av luftkonditioneringsapparater, i automatiseringen av tekniska system och i uppvärmningsformen. Campuset värms med bergvärme och producerar kring 30 % av sin elenergi med solpaneler.

RTS-miljöklassificering: 4 stjärnor

Energiklass: A

Bruttoareal: 8100 m2