Gå till innehållet

Kommunstyrelsen 2023–2025


Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt sköta om utvecklandet av kommunens verksamhet och positiva resultat i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ansvarar också för beredningen, verkställandet och laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut. Därtill ansvarar kommunstyrelsen för grundtrygghetsärenden.

Kommunstyrelsen har 11 medlemmar och varje medlem har en personlig ersättare. Kommunfullmäktiges presidium deltar med närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsens möten.

Kommunstyrelsens möten är inte offentliga.

Du kan nå kommunstyrelsens medlemmar på fornamn.efternamn@sjundea.fi.

Presidium

Ordförande Maria
Koroma-Hintikka (Saml.)
1 viceordförande
Stefan Svanfeldt (SFP)
2 viceordförande
Kristian Parviainen (SDP)

Kommunstyrelsen 2023-2025

Tuija Aumala (SDP)
Susanne Ekström (SFP)
Heikki Kaisla (Saml.)
Maria Koroma-Hintikka (Saml.)
Marko Linnala (Saml.)
Kristian Parviainen (SPD)
Erik Perklén (SFP)
Marko Suoknuuti (Saml.)
Stefan Svanfeldt (SFP)
Satu Söderlund (Gröna)
Paula Tuominen, (Sannf.)Möten våren 2024

Kommunstyrelsen sammanträder i regel 1-2 gånger per månad på måndagar kl. 18.00
och vid behov även under andra tidpunkter.

  • 29.1.
  • 4.3.
  • 25.3.
  • 15.4.
  • 29.4. 6.5.
  • 27.5.
  • 17.6.

Föredragningslistor och beslut

Mötets föredragningslista publiceras på nätet i regel på torsdagen före mötet.

Protokoll upprättas över mötet som publiceras på nätet, föredragningslistan tas bort när protokollet är publicerat.

Protokoll finns på tjänsten KTWeb till och med 31.12.2022.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten Triplan från 1.1.2023.