Gå till innehållet

Planläggningsöversikt


Markanvändnings- och bygglagen (MRL) förpliktar kommunen att minst en gång per år uppgöra en planläggningsöversikt.

I planläggningsöversikten presenteras planer som är under beredning samt som inom en nära framtid anhängiggörs. I planläggningsöversikten redogör man för planeärendena och det skede de befinner sig i samt sådana kommunala beslut och åtgärder som har en direkt inverkan på planläggningens utgångspunkter och mål.