Gå till innehållet

Värdefulla landskaps- och bergsområden


Gyllene björkallé i åkerlandskap, en landsväg i förgrunden.
Björkallén till Gårdskulla, Lappersvägen.

I Finland finns det 156 landskapsområden som har valts ut som nationellt sett värdefulla. Dessa kulturlandskap på landsbygden är helheter som uppkommit i samverkan mellan människan och naturen. Kulturlandskapets värde består av att naturen uppvisar en av kulturen influerad mångfald, ett välskött odlingslandskap och ett traditionellt byggdnadsbestånd. Landksapsområdet Degerby-Pickala å-Palojoki är en mosaik av odlade dalar och bergiga höjder.

Video om Sjundeå och Degerbys värdefulla kulturlandskåp (SYKE, 2021)

Mer information hittar du på miljöförvaltningens webbsidor eller så kan du med hjälp av karttjänsten bekanta dig noggrannare med områdena:


Värdefulla bergsområden

I Nyland har man kartlagt biologiskt, geologiskt och landskapsmässigt värdefulla bergsområden vilka har nationell eller avsevärd naturskyddsmässig betydelse. Alla bergsområden har inte undersökts, så också utanför de områden som hör till värdefulla bergsområden kan finnas värdefulla objekt. Dessa bergsområden som inte kartlagts finns särskilt på vattendragens strandområden och i skärgården.

Värdefulla bergsområden på Sjundeå kommuns område: