Gå till innehållet

Anhängiga
generalplaner

Flygbild på Sjundeå centrum sett från söder

Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning. Den styr den allmänna placeringen av olika funktioner som bostäder, service, arbetsplatser och rekreationsområden. Generalplanen styr utarbetandet av detaljplaner. Du kan bekanta dig med aktuell generalplanläggning här.