Gå till innehållet

Bulleranmälan


Tre par hörselskydd på en ställning

Verksamhetsidkaren bör göra en skriftlig anmälan om en åtgärd eller händelse som förorsakar särskilt störande tillfälligt buller eller vibrationer. Anmälan bör inlämnas senast 13 dygn före åtgärden börjar. Anmälan bör göras bl.a. för byggande och publiktillställning, såvida man kan anta att bullret eller vibrationerna är speciellt störande eller såvida bullret sker nattetid. Bulleranmälan bör göras åtminstone för följande slag av verksamhet:

Gör så här

Anmälan bör inlämnas till kommunens miljövårdsmyndighet såvida verksamheten inte gäller flere kommuners område. Då bör anmälan inlämnas till NTM-centralen.

Gör anmälan elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst). Lupapiste är en e-​tjänst där du kan sköta alla ärenden med myndigheter elektroniskt. Tillstånd och anmälningar gällande miljön levereras till miljöskyddsmyndigheterna via Lupapiste.

Ta kontakt ifall du inte kan använda Lupapiste för att uträtta dina ärenden.