Gå till innehållet

Begäran om uppgifter


Den registrerade har rätt att få information, få tillgång till uppgifterna, rätta uppgifter och begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

Om du vill veta vilka uppgifter som kommunen har samlat in om dig, ska du lämna in en begäran om insyn vid kommunhuset (Parkstigen 1, 02580 Sjundeå). Begäran om uppgifter förutsätter personlig identifiering. Pass, identitetskort och körkort är godkända identifieringshandlingar.

Registerspecifika uppgifter överlämnas avgiftsfritt en gång om året.

Dataskyddsombud

tietosuoja@siuntio.fi

Parkstigen 1
02580 Sjundeå


I förfrågningar om dataskyddet lönar det sig inte att i e-postmeddelandet skriva in känsliga uppgifter så som födelsetid eller personbeteckning.

Det räcker med en kort beskrivning av händelsen och de egna kontaktuppgifterna. Vi tar kontakt med dig och ber om mer information.