Gå till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse


Detta tillgänglighetsutlåtande beskriver hur Sjundeå kommuns webbplats https://www.sjundea.fi/(du flyttas till en annan tjänst) följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister som finns i webbsidornas tillgänglighet och hur du kan ge respons om tillgänglighetsproblem.

Sjundeå kommun är ansvarig för denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

En utomstående expertorganisation har testat tillgängligheten på webbplatsen i mars 2024. Tillgängligheten på webbplatsen är på god nivå. Vid testningen noterades brister som hindrar användningen endast i innehåll som kan laddas ner som Word- eller PDF-filer.

Denna webbplats uppfyller delvis A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1 och 2.2) som lagen kräver.

De brister i tillgänglighet som noterats presenteras nedan i detta utlåtande.

Upptäckte du brister i tillgängligheten på vår webbplats?

Vi arbetar fortlöpande med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Meddela oss om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar på anmälningar så fort som möjligt, senast inom två veckor. 

Rapportera tillgänglighetsproblem via e-post siuntio@siuntio.fi

Tillsyn över tillgänglighet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar förverkligande av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna ett klagomål samt om hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Noggrannare uppgifter om brister i tillgängligheten som upptäckts

Brister i tillgängligheten i nedladdningsbara filer

I de tester som utfördes upptäcktes brister i tillgängligheten i de PDF- och Microsoft Word-dokument som laddas ner från webbplatsen. Till exempel är det inte möjligt att med en skärmläsare   fylla i ett formulär som delats som Word-fil på grund av bristande skärmläsare.

Iakttagelserna om Word-formulär gällde bristfällig namngivning av formulärfält och identifiering av inmatningsfält (WCAG 1.3.2, 2.4.6 ja 3.2.4).

I PDF-filerna gällde iakttagelserna filernas otillräckliga struktur. Filerna saknade bland annat information såsom dokumentets språk, rubrik, markeringar som anger struktur (tagg) och alternativa bildbeskrivningar (WCAG 1.3.1, 2.4.6 och 3.1.2).

Webbplatsen innehåller ett stort antal nedladdningsbara Word- eller PDF-filer. Bristerna i tillgängligheten har uppmärksammats och man eftersträvar att förbättra tillgängligheten och i tillämpliga delar ersätta filerna genom att ersätta blanketterna med elektroniska blanketter när det framtida ärendehanteringssystemet införs.

Vänligen kontakta 09 2606 11 (växeln) om du har problem med att uträtta ärenden med en blankett som laddats ned från webbplatsen.

Tillgänglighetsbrister i blanketten Meddela om evenemang

Den som använder skärmläsare kan inte läsa felmeddelandet om ett fel i inputen av formulärfältet. Genom att flytta tabulatorn förbigås felmeddelandet och genom att navigera med piltangenterna ändras värdet på vissa fält med klockslag.

Meddelandet om att blanketten har skickats in förbises lätt när sidan laddas om och vyn flyttas till början av sidan, och då ser användaren inte meddelandet. En som använder skärmläsare informeras inte heller om bekräftelsemeddelandet om att blanketten har skickats in.

WCAG 2.1.1 och 3.3.3

Vi strävar efter att åtgärda eventuella brister i blankettens funktion så snart som möjligt.

Ospecifika rubriker eller länktexter

Mindre brister hittades i hopplänkobjektet, rubriker, länktexter och färgkontrasten (text över bild). WCAG 1.3.1, 1.4.3, 2.4.1, 2.4.4 och 2.4.6

Vi har åtgärdat felen med hopplänken, länktexter och färgkontraster. Vi arbetar med att åtgärda felen med rubriker.

De fel som upptäckts har gjorts i innehållsproduktionen och korrigeras då de upptäcks. Vi strävar efter att förebygga liknande fel genom att utbilda dem som skapar innehåll på webbplatsen och genom kontinuerlig kontroll av webbplatsen. 

Hur har vi testat tillgängligheten?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen.

Webbplatsen är publicerad 5.9.2023.

Detta utlåtande har upprättats 26.3.2024 och uppdaterats 24.4.2024 i fråga om åtgärdandet av fel.