Gå till innehållet

Tillstånd enligt terräng- och vattentrafiklagen


Man tillämpar terrängtrafiklagen på motordrivna fordon som används i terräng och på mtotorkälksrutter. Det hör inte till allemansrätten att röra sig med fordon i terrängen. Enligt terrängtrafiklagen får man inte köra, stanna eller parkera ett motordrivet fordon , såsom en motorkälke, terrängen utan markägarens eller innehavarens tillstånd. Den allmänna övervakningen av terrängtrafiklagen hör i kommunerna till miljöskyddsmyndigheten.

En liten motorbåt kör om en större motorbåt i en havsvik.

Syftet med denna lag är att främja säkerheten inom sjötrafiken samt att förebygga olägenheter som användningen av farkoster kan orsaka naturen och den övriga miljön, fisket, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse eller enskilt intresse. Det hör till allemansrätten att röra sig med farkost på vatten. Den som framför en farkost skall iaktta trafikreglerna för sjötrafiken och de påbud, förbud och begränsningar som sjötrafikmärken eller ljussignaler anger.

Mer information