Gå till innehållet

Skapa möjligheter för träbyggande i små kommuner -projekt


Sjundeå kommuns projekt “Skapa möjligheter för träbyggande i små kommuner” har fått finansiering av miljöministeriets program för träbyggande.

Programmet för träbyggande (2016–2021) är statsrådets gemensamma program som administreras av miljöministeriet och som har som mål att öka användningen av trä vare sig det gäller byggande i städer, offentligt byggande eller byggande av stora träkonstruktioner.

Projektets mål

Målet med projektet “Skapa möjligheter för träbyggande i små kommuner” är att i anskaffningssystemet Cloudia samla information om träbygget olika aktörer och göra det tillgängligt för alla registrerade användare. Det innovativa i projektet kopplas till modeller som främjar träbygge och utnyttjande av det existerande Cloudia-systemet i främjande av träbygge.

Vår avsikt är att göra upp planläggning för små kommuners projekt, utvecklingslplaner för projekt och en vägkarta som binder till att främja träbygge i regionalt bygge av höghus i trä.

Objektet är Sjundeå kommuns social- och hälsovårdscenter

För byggandet och konceptutvecklandet av Sjundeå kommuns social- och hälsåvårdscenter serviceområdes anbudsförfarande behöver man ett progressivt planeringspaket för träbygge både för social- och hälsovårdsbyggnaden och för höghusen i trä.

Sjundeå är en HINKU-kommun

Sjundeå kommun är med i HINKU-projektet (Mot en kolneutral kommun) där kommuner, företag och invånare skapar idéer och förverkligar lösningar för att minska växthusgaser. HINKU-kommunerna strävar efter att nå utsläppsminskningar i förtid jämfört med de nationella målen: kommunerna har förbundit sig till att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % fram till år 2030 från med utsläppsnivån år 2007. Träbygget stöder Sjundeå kommuns HINKU-mål.