Gå till innehållet

Grundande av företag och företagsrådgivning


Tre personer förhandlar vid ett bord.

Företagrskap medför friheter och möjlighet till framgång. En företagare som en som överväger företagskap ska ändå vara redo för utmaningar, risker och att planerna ändras.

Företagsrådgivning

Novago Ab:s företagsrådgivning upphörde 1.1.2024. Nu ordnar Sjundeå och Vichtis företagsrådgivning tillsammans.

Företagsrådgivaren Satu Österberg ger råd till företagare och personer som planerar att bli företagare i Sjundeå genom hela företagsverksamhetens livscykel: från idé till företagsstart, tillväxt, internationalisering och ägarbyte.

Företagsrådgivaren Olli-Heikki Dahlgren ger råd till personer som planerar ett företag och nya företagare.