Gå till innehållet

Kommunutvecklingssektionen

Kommunutvecklingssektionen svarar för kommunens utvecklingsuppgifter inom markanvändning, boende, trafik och kommunstrategi samt sköter kommunens uppgifter inom näringsliv och sysselsättning. Sektionens uppgift är bl.a. att svara för beredningen av kommunstrategin, utarbeta förslag på planläggningsprogram och bereda förslag på marknadsföringsplan.

Sektionen sammanträder våren 2024 kl. 17:30 som följande: 13.2, 19.3, 23.4 och 28.5.

Medlemmar 2024-2025

OrdförandeStefan Svanfeldt(Susanne Ekström)
Vice-ordförandeMarko Suoknuuti(Marko Linnala)
MedlemmarPauliina Sjöholm(Heikki Leikola)
Kim Juntunen(Laila Andersson)
Arja Alho(Petteri Aumala)
Minna Sneck(Antti Laitakari)
Päivä Rantanen(Heidi Kimari)
FöredragandeJytta Poijärvi-Miikkulainen
Kaisa Kivelä
Teija Liuska-Eloranta
SekreterarePaulina Maja
Kommunutvecklingssektionens medlemmar, ersättare i parenteser.