Gå till innehållet

Revisionsnämnden


Kommunfullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för sin mandatperiod, för att ordna revision av förvaltningen och ekonomin. Bland annat bereder revisionsnämnden de ärenden som gäller revision av förvaltning och ekonomi som fullmäktige skall fatta beslut om samt bedömer huruvida de av fullmäktige uppsatta funktionella och ekonomiska målen har uppnåtts i kommunen och kommunkoncernen. Revisionsnämnden följer upp hur revisorns revisionsplan uppfylls och hur uppgifterna genomförs.

Nämnden sammaträder vid behov.

Medlemmar 2021-2025

Ordförande

Tony Khalil (Katriina Hellsten)

Viceordförande

Hilkka Toivonen (Karl Nilsson)

Övriga medlemmar

Rauli Niemi (Ken Lehtonen)
Jan-Peter Nygård (Karita Meling)
Sinikka Hussi (Dax Sheffield)

(de personliga ersättarna inom parentes)