Gå till innehållet

Boende och hälsa


Boendeförhållandena ska vara sådana att de inte förorsakar hälsoolägenheter som kan minska boendemiljöns hälsosamhet. Sådana faktorer är bland annat ren inomhusluft, temperatur, ventilation, fukt och buller.

Genom bostadskontroller reder man ut om förhållandena förorsakar hälsoolägenheter för invånarna. Bostadsinspektionerna i Sjundeå utförs av Lojo miljöhälsoenhet.

Luftventil i en yttervägg.