Gå till innehållet

Centralvalnämnden


Till centralvalnämndens uppgifter hör att sköta om organiseringen av såväl kommunalval, statliga val och rådgivande folkomröstningar i kommunen. Nämndens verksamhetsperiod är den samma som fullmäktiges verksamhetsperiod, d.v.s. fyra år.

Centralvalnämnden sammanträder vid behov.

Medlemmar 2021-2025

Ordförande

Tom Paasikivi

Viceordförande

Satu Tarnanen

Övriga medlemmar

Veikko Asumaniemi
Peppe Forsblom
Hilkka Toivonen


Ersättare i substitutionsordning

1. Arto Varpio
2. Sirpa Kaisla
3. Berndt Gottberg
4. Timo Ketonen
5. Susanna Söderlund

Sekreterare

Niko Kannisto