Gå till innehållet

Elevvård


Elevvården stöder barnens inlärning och välmående i skolans vardag samt främjar samarbete mellan skolan och hemmet. Elevvård hör till alla elever i för- och grundundervisningen.

Elevvården regleras av lagen om elev- och studerandevård(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)  samt läroplanerna för förskola och grundundervisning.

Målet för elevvården är välmående barn och unga i Sjundeå. Med elevvård avses främjande av elevens goda inlärning, goda psykiska och fysiska hälsa samt sociala färdigheter, att upprätthålla dessa samt verksamhet som bygger på att förbättra förutsättningarna till dessa. Målet för elevvården är att så tidigt som möjligt förhindra, känna igen, lindra och ta bort hinder för inlärning, inlärningssvårigheter, samt problem som har med skolgång att göra.

Elevvårdsverksamheten i Sjundeå kommuns skolor har anordnats enligt principerna för den nya elevvårdslagen:

Elevvården i samfundet

Målet för elevvården i samfundet är att utveckla skolans verksamhetskultur förebyggande sålunda, att man koncentrerar sig på att utveckla sociala färdigheter samt förhindra uppkomsten av mobbning, våld och att störa andra. Utvecklingsarbete görs i samarbete med hela skolsamfundet.

Individuell elevvård

Den individuella elevvården koncentrerar sig på den enskilda elevens ärenden. Sammansättningen av elevvårdsgruppen varierar enligt fall. Skolan kan föreslå gruppens sammansättning, men eleven (eller vårdnadshavaren) kan också komma med egna önskemål. Den individuella elevvården omfattar också psykolog- och kuratorstjänster.

Pedagogiskt stöd för inlärning

När man vill få konsultation tvärvetenskapligt för ärenden som gäller inlärning, att arrangera stöd eller bättra uppförandet, sammankommer en elevvårdsgrupp som koncentrerar sig på det pedagogiska stödet.

Till denna grupp hör rektor, specialläraren, kurator, psykologen och hälsovårdaren eller en del av personalen beroende på det ärende som behandlas. Alla skolans klasser gås igenom vad det pedagogiska stödet beträffar minst en gång i året. Barnets vårdsnadshavare kan delta i mötena alltid då det egna barnets ärende behandlas.

För elevvårdsgruppen vid Aleksis Kiven koulu och finska förskolan svarar rektor Pauliina Smolander

För elevvårdsgruppen vid Sjundeå svenska skola och förskolan svarar rektor Katarina Lodenius

Elevvårdens väntrum
Elevvårdens väntrum
Mjukisdjur på elevvårdens soffa
Bild på elevvårdens vilorum