Gå till innehållet

Medborgar- och musikinstitut


Musikinstitut

Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkigt kommunala musikläroinrättning som undervisar barn och unga i Kyrkslätt och Sjundeå. Vid musikinstitutet ges musikundervisning enligt den fördjupade lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen. Vår verksamhet regleras av lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning.

Västra Nylands musikinstitut ordnar undervisning i musik och i andra konstformer som hänför sig till musik samt annan verksamhet som hänför sig till utvecklandet av musikkulturen.

Med hjälp av undervisningen stöder man intresset för musik och elevens utveckling som individ och som medlem i gruppen.

Sjundeå musikförening erbjuder en möjlighet för människor i alla åldrar att spela instrument eller sjunga som hobby och utvecklas. Vi erbjuder individuell undervisning i olika instrument.  

Medborgarinstituten

Hiiden Opisto är en vuxenläroanstalt, som fungerar i västra Nyland. Hiiden Opisto har tre avtalskommuner: Lojo, Vichtis och Sjundeå.

Hiiden Opistos video:

Kyrkslätts medborgarinstitut är verksamt i Kyrkslätt och Sjundeå. Institutet är tvåspråkigt. Årligen anordnas ungefär 12 000 timmar undervisning och i undervisningen deltar 9 000 personer på 50 olika undervisningsställen på olika håll i Kyrkslätt och Sjundeå.är verksamt i Kyrkslätt och Sjundeå.

Folkhögskolorna

Västra Nylands Folkhögskolas utbud består av ettåriga specialstudielinjer samt av kortkurser. Undervisningen sker på svenska och engelska. Många finskspråkiga söker till institutet för att få delta i språkbad och samtidigt specialisera sig på något specifikt specialområde. I Västra Nylands Folkhögskola ordnas också varje läsår många kurser inom öppna universitetet.