Gå till innehållet

Badstränder


Störsviks badstrand

Hemvikshamnen, Pickala

Den populära badstranden ligger i en gammal sandgrop alldeles invid havet. Badstranden är lämplig för barn. På sommaren betjänar Beach Café Störsvik på badstranden.

På vintern finns det möjlighet för vinterbad. På badstranden finns det omklädningsrum för vinterbad.

Flygbild på Störsviks badstrand
Bryggan på Störsviks badstrand
Beach Café Störsvik

Karskog badstrand

Simstrandsvägen, Sjundeå

Karskog badstrand är belägen vid den lilla och klara sjön Vikträsk. Stranden ägs av Sjundeå kyrkliga samfällighet och sköts av Sjundeå kommun.

På sommaren erbjuder badstranden en plats för barnens simskolor. På stranden finns det en brygga och ett hopptorn. I sjön finns det en ö som är ett naturskyddsområde.

Man kommer lätt till stranden från parkeringsplatsen även med barnvagn.

Badplatsens hopptorn
Hopptornet
Bryggan på Karskogs badstrand

Nummijärvi

Skräddarskogsvägen 190,Sjundeå

I Järvinummi norr om Kvarnby, i norra Sjundeå nära Lojorån hittar du Nummijärvi badstrand. Nummijärvi badstrand är en låg sjö, som är speciellt lämplig för barn. På badstranden finns två omklädningshyttar och ett dass.

Badstrandens brygga
Nummijärvi badstrand

Sandviken badplats

Råbergsvägen 242, Ingå

Sandvikens badplats ligger i Kopparnäs-Störsviks friluftsområde i Sjundeå. Den skyddade havsviken består, som namnet säger, av en sandstrandsbukt, där det finns goda möjligheter att simma. I östra delarna av bukten finns låga bergsstränder. Till Sandviken tar du dig till fots eller på cykel längs en skogsväg som börjar bredvid det gamla vattenreningsverket vid vägen Kolaholmen eller till fots längs en naturstig som börjar vid Kolaholmens parkeringsplats. Skogsvägen passerar Kvarnträsket på avstånd.

Kvarnträsket är en liten sjö i naturtillstånd. Naturstigen sligrar sig längs havsstranden i omväxlande natur och terräng och passerar en forngrav och ruinen till byggnad som hört till Kurubacka fiskartorp. Den är inte lämplig för persner med rörelsehinder. Den kortaste stigen, som också är bäst anpassad för personer med rörelsehinder, kommer från Råbergsvägen i Ingå (i Google maps står det Lägervägen).

Badplatsen underhålls av Föreningen Nylands friluftsområden. Sandviken är inte en officiell badstrand och vattenkvaliteten mäts inte.

Sandvikens badstrand

Tjusträsk

Lepopirttivägen 80, Sjundeå (belägen på Hotelli Siuntios område)

I norra ändan av Tjusträsket ligger den lilla badplats, som mest lämplig för vuxna. Badplatsen underhålls inte av kommunen och vattenkvaliteten där mäts inte.

Tjusträsk badplats
Flygbild på Tjusträsk badstrand

Obs!

Det är förbjudet att ta med sig hundar och övriga husdjur till badstränderna.