Gå till innehållet

Trafiksäkerhet


Sjundeås trafiksäkerhetsplan har färdigställts på sommaren 2020 och den styr det trafiksäkerhetsarbete som ska göras i kommunen under de kommande åren. Planen bereddes i samarbete med Sjundeå kommun och Nylands NTM-central. Målet är att minska antalet trafikolyckor och göra det säkrare att röra sig.

Som mål har man satt att år 2025 kommer ingen att dö eller skada sig allvarligt i trafiken i Sjundeå. Dessutom strävar man till följande:

  1. Sjundeås invånare och andra som rör sig i kommunen upplever det tryggt och lätt att röra sig med alla färdmedel.
  2. Trafiksäkerhetsgruppens verksamhet aktiveras och etableras i kommunen.
  3. Man visar respekt för trafiksäkerhetsarbetet genom att reservera tillräckligt med resurser för arbetet.
  4. Beslutsfattarnas kunskap om trafiksäkerhet ökar.

För koordineringen av trafiksäkerhetsarbetet svarar i Sjundeå en tväradministrativ trafiksäkerhetsgrupp, vars uppgift är att koordinera och uppmuntra olika parter till trafiksäkerhetsarbete, ta fram trafiksäkerhetsärenden för gemensam handläggning, vidarebefordra information om trafiksäkerhetsämnen samt följa utvecklingen av kommunens trafiksäkerhetssituation.

I gruppen finns representanter från kommunens olika avdelningar, beslutsfattare, myndigheter och intressenter, och gruppen samlas tre gånger i året. Trafiksäkerhetsgruppen handlägger ärenden och åtgärder som gäller trafikmiljö, trafikfostran och kommunikation.