Gå till innehållet

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion


Bildningsnämndens finskspråkiga sektion har i uppgift bl.a. att godkänna för- och grundundervisningens årliga arbetsplan, utse biträdande eller vicerektor för skolan, avskeda elev från grundskolan på bestämd tid och framföra en ekonomi- och verksamhetsplan för bildningsnämnden.

Till den finskspråkiga sektionens möten kallas därtill en representant rör Aleksis Kivi skolans personal och en representant för den finskspråkiga förundervisningens personal.

Sektionen sammanträder vid behov, i medeltal 3-4 gånger i året.

Medlemmar 2021-2025

Ordförande

Päivinen Heidi (Kaisa Tapanimäki)

Viceordförande

Teemu Salmela (Katriina Hellsten)

Övriga medlemmar

Wennström-Suoknuuti Helena (Marko Hirvonen)
Riku Haili (Jari Alopaeus)
Jarkko Mauno (Heidi Kimari)

(de personliga ersättarna inom parentes)

Kommunstyrelsens representant

Paula Tuominen

Föredragande

Rektor Pauliina Smolander, serviceområdesansvarig Tuire Rönkkö

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala