Gå till innehållet

Bildningsnämnden


Bildningsnämnden svarar för organisering och utveckling av småbarnsfostran, allmänbildande undervisning, yrkes- och vuxenutbildning, fri bildning (biblioteksväsende, ungdomsverksamhet, idrottsverksamhet och
kulturverksamhet) samt grundundervisning i konst.

Den finskspråkiga och den svenskspråkiga sektionen fungerar under bildningsnämnden. De medlemmar som väljs till de två sektionerna bör utses bland personer som hör till respektive språkgrupp.

Möteskalender

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden på onsdagar kl. 18.00.

Mötestidtabell för våren 2024: 25.1., 15.2., 21.3., 25.4., 23.5. ja 13.6.

OrdförandeLaila Andersson (Kirsi Martin)
ViceordförandeRainer Sarviaho (Helena Wennström-Suoknuuti)
MedlemmarHeidi Päivinen (Tom Fäldt)
Kim Juntunen (Thomas Lindgren)
Teemu Salmela (Keijo Tarnanen)
Heidi Kimari (Heli Pessinen)
Karl Nilsson (Eija Granfelt)
Kommunstyrelsens representantSatu Söderlund
FöredragandenBildningsdirektör Eero Kling
SekreterareFörvaltningskoordinator Cilla Ojala
Bildningsnämndens medlemmar 2021-2025, ersättare i parentes.