Gå till innehållet

Bildningsnämnden


Bildningsnämnden svarar för organisering och utveckling av småbarnsfostran, allmänbildande undervisning, yrkes- och vuxenutbildning, fri bildning (biblioteksväsende, ungdomsverksamhet, idrottsverksamhet och
kulturverksamhet) samt grundundervisning i konst.

Den finskspråkiga och den svenskspråkiga sektionen fungerar under bildningsnämnden. De medlemmar som väljs till de två sektionerna bör utses bland personer som hör till respektive språkgrupp.

Möteskalender

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden på onsdagar kl. 18.00.

Mötestidtabell för våren 2024: 25.1., 15.2., 21.3., 25.4., 23.5. ja 13.6.

Medlemmar 2021-2025

Ordförande

Laila Andersson (Kirsi Martin)

Viceordförande

Rainer Sarviaho (Helena Wennström-Suoknuuti)

Övriga medlemmar

Heidi Päivinen (Tom Fäldt)
Kim Juntunen (Thomas Lindgren)
Teemu Salmela (Keijo Tarnanen)
Heidi Kimari (Heli Pessinen)
Karl Nilsson (Satu Söderlund)

(de personliga ersättarna inom parentes)

Kommunstyrelsens representant

Satu Söderlund

Föredraganden

Bildningsdirektör Eero Kling

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala