Gå till innehållet

Förbättring av Stamvägen 51 mellan Sunnanvik – Munkkulla


Ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och miljöcentralen
i Nyland (NTM-centralen) meddelar att programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) för förbättringsprojektet av stamväg 51 mellan Sunnanvik och Munkkulla är anhängigt. Projektansvarig är ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland.
Syftet med projektet är att utveckla stamvägen och förbättra säkerheten och smidigheten i trafiken på planeringsområdet i Kyrkslätt och Sjundeå.

Vårens 2024 verkstaden i Sjundeå ordnas onsdagen den 17.4.2024 kl. 18 i Bildningscampuset Sjundeå hjärta (Parkstigen 2).

Verkstäder om förbättring av stamväg 51 på sträckan Sunnanvik–Munkkulla (MKB och utredningsplan) på våren 2024

De som är intresserade av ämnet är välkomna till de öppna verkstäderna som ordnas i Kyrkslätt och Sjundeå där man tillsammans bedömer alternativen i MKB-skedet för förbättring av stamväg 51. Under verkstäder diskuteras efekterna tillsammans.

Verkstaden i Kyrkslätt ordnas onsdagen den 10.4.2024 kl. 18 i Kyrkslättsalen (Ervastvägen 2).

Verkstaden i Sjundeå ordnas onsdagen den 17.4.2024 kl. 18 i Bildningscampuset Sjundeå hjärta (Parkstigen 2).

Projektalternativen och miljökonsekvenserna diskuteras i små grupper och i synnerhet för utmanande objekt och för att lindra olägenheterna söks lösningar genom gemensamma diskussioner. Verkstäderna är öppna för alla och ingen separat anmälan behövs. Båda verkstäderna har samma innehåll.

I början av evenemangen presenteras en kort lägesöversikt och en presentation av de preciserade planerna. I arbetsskedet delas man in i grupper där man vid kartorna diskuterar konsekvenserna av de olika alternativen och möjligheterna att lindra olägenheter. Resultaten av grupparbetena utnyttjas vid utarbetandet av konsekvensbeskrivningen. 

Tidigare skeden

MKB-programmet och kungörelsen är framlagda till påseende i Sjundeå kommunhuset 16.10. – 14.11.2023.

Ett öppet informationsmöte för allmänheten om bedömningsprogrammet och projektet ordnas tisdagen 31.10.2023 kl. 18.00–20.00 på Kyrkslättssalen, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Ett andra informationsmöte för allmänheten ordnas som webbinaret (Teams) onsdagen
1.11. kl 18–19.30.