Gå till innehållet

Tekniska nämnden


Tekniska nämnden ansvarar bl.a. för att dirigera och övervaka hur man planerar markanvändningen, för utvecklandet av planläggningen och kommunstrukturen, för hur kommunens kosthålls- och städningsenhet fungerar, för renhållningen av detaljplanevägarna och de allmänna områdena, för kartläggnings- och mätningsuppgifter, för landsbygdsväsendets uppgifter, för produktionen och underhållet av kommunaltekniska tjänster samt för kommunens vägförvaltning.

OrdförandeHeikki Kaisla(Jani Andersson)
ViceordförandeRabbe Dahlqvist (Jan-Peter Nygård)
MedlemmarAnna Paasikivi(Heikki Leikola)
Catharina Lindström (Katriina Saarnilahti)
Mervi Lahtinen(Petteri Aumala)
Petri Etelävuori(Paula Tuominen)
Satu Söderlund (Hilkka Toivonen)
Kommunstyrelsens representantErik Perklén
FöredragandeTeknisk direktör Kenneth Flythström
Byggchef Arto Inkinen
Servicecentralchef Riku Haili
Trafik- och geodataingenjör Emil Vehanen
SekreterareFörvaltningssakkunnig Ann-Britt Latvala
Tekniska nämndens medlemmar, ersättare i parentes.