Gå till innehållet

Tekniska nämnden


Tekniska nämnden ansvarar bl.a. för att dirigera och övervaka hur man planerar markanvändningen, för utvecklandet av planläggningen och kommunstrukturen, för hur kommunens kosthålls- och städningsenhet fungerar, för renhållningen av detaljplanevägarna och de allmänna områdena, för kartläggnings- och mätningsuppgifter, för landsbygdsväsendets uppgifter, för produktionen och underhållet av kommunaltekniska tjänster samt för kommunens vägförvaltning.

Medlemmar 2021-2025

Ordförande

Heikki Kaisla (Jani Andersson)

Viceordförande

Rabbe Dahlqvist (Jan-Peter Nygård)

Övriga medlemmar

Anna Paasikivi (Heikki Leikola)
Catharina Lindström (Katriina Saarnilahti)
Mervi Lahtinen (Petteri Aumala)
Mika Savilahti (Paula Tuominen)
Satu Söderlund (Hilkka Toivonen)

(de personliga ersättarna inom parentes)

Kommunstyrelsens representant

Erik Perklén

Föredragande

Teknisk direktör Kenneth Flythström, byggchef Arto Inkinen, servicecentralchef Riku Haili och trafik- och geodataingenjör Emil Vehanen

Sekreterare

Förvaltningssakkunnig Ann-Britt Latvala

Möteskalender

Tekniska nämnden sammanträder i regel en gång i månaden på tisdagar kl. 18.00.

Mötestidtabell för våren 2024: 16.1., 6.2., 12.3., 16.4., 14.5. och 11.6.