Gå till innehållet

Marktäktsfrågor


En hög med stenkross och grus

Marktäkt av sten, grus, sand, lera, mull, krossad sten och sprängsten inverkar alltid på områdets landskapsvy och nturförhållanden. Därtill får grustäkt till stånd växlingar i grundvattenkvaliteten och ökar nedsmutsningsrisken.

Marktäkt för annat än husbehov kräver huvudsakligen tillstånd. Tillståndet ansöks hos kommunens miljöskyddsmyndighet. För täkt till husbehov krävs i regel inte tillstånd, men man bör göra en anmälan till kommunens miljöskyddsmyndighet.

Förutom ett tillstånd enligt marktäktslagen krävs ett miljötillstånd för marktäkt, då det är fråga om ett stenbrott eller en fast stenkross. Man bör ansöka om miljötillstånd även för verksamhet i mindre skala såvida verksamheten är belägen i ett viktigt grundvattenområde.

Gör så här

Ansök om tillstånd elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi. Lupapiste är en e-​​tjänst där du kan sköta alla ärenden med myndigheter elektroniskt. Tillstånd och anmälningar gällande miljön levereras till miljöskyddsmyndigheterna via Lupapiste.

Ta kontakt ifall du inte kan använda Lupapiste för att uträtta dina ärenden.

Mer information om tillstånd i samband med marktäkt finns på Miljöförvaltningens webbsidor.(du flyttas till en annan tjänst)

Mer information om tillstånd

Info om marktäkt

Blankett

Man bör anmäla årligen mängden och kvaliteten av den årliga täktproduktionen. Anmälningsblanketten hittar du nedan.

Blankett för anmälan enligt marktäktslagen (doc, 63 KB)

Utnyttjande av överskottsjord

Utgångsläget är att överskottsjord klassas som avfall som ska levereras till en mottagningsplats med miljötillstånd. Ifall man vill utnyttja icke-​förorenat överskottsjord på annat ställe än i ett byggobjekt, exempelvis i markbyggnad, ska man innan åtgärden utförs be om ett utlåtande av kommunens miljöskydd. I utlåtandet bedömer man utnyttjandets behov av miljötillstånd och ger vid behov föreskrifter om att utnyttja överskottsjord.

För att utnyttjandet kan tillåtas utan miljötillstånd, måste följande kriterier uppfyllas:

Vid behov ber miljötillsynen om komplettering och ger ett utlåtande på basis av mottagna utredningar. Handläggningen av ärendet är gratis.

Gör så här

Anmälan ska göras 30 dagar innan man skrider till åtgärden. Anmälan görs i Lupapiste(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) med blanketten ”Utnyttjande av överskottsmark, anmälan för bedömning av krav på miljötillstånd”. Se till att din anmälan i alla fall innehåller följande uppgifter:

  • tydlig planritning över placeringsplatsen för massorna
  • avstånd till vattendrag och närmaste brunnar för hushållsvatten
  • mängden massa som ska placeras
  • skikttjockleken på massan som breds ut
  • utredning över startplats för massorna som utnyttjas
  • plan som utnyttjandet baserar sig på
  • tidtabell för förverkligande