Gå till innehållet

Kommunens ledningsgrupp


På bilden finns kommunens ledningsgrupp alltså Juha-Pekka Isotupa, Niko Kannisto, Jytta Poijärvi-Miikkulainen, Kenneth Flythström och Eero Kling.
Till ledningsgruppen hör Jytta Poijärvi-Miikkulainen, Juha-Pekka Isotupa, Kenneth Flythström, Niko Kannisto och Eero Kling.

Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa leder kommunens ledningsgrupp. Ledningsgruppens uppgift är att verka som stöd för det kommunala beslutsfattande. Gruppens uppgift och mål är kommunens och dess invånares välmående.

Ledningsgruppen verkar som stöd för kommundirektören i det strategiska och operativa ledandet och utvecklingsarbetet.

Ledningsgruppens medlemmar