Gå till innehållet

Åtgärdstillstånd eller -anmälan


Åtgärdstillstånd

Små byggprojekt kräver ett åtgärdstillstånd. Åtgärdstillstånd krävs för t.ex. ändring av en byggnads takform eller fasad, förnyelse av avloppssystemet och borrande av en värmebrunn för tillvaratagande av jordvärme eller installation av rör för tillvaratagande av värme.

I kommunens byggnadsordning finns en lista över arbeten som kräver åtgärdstillstånd.

Åtgärdsanmälan

I byggnadsordningen bestäms vilka åtgärder i enlighet med markanvändnings- och byggförordningens 62 § är av mindre vikt och kan förverkligas efter en skriftlig anmälan. Dylika åtgärder är t.ex. uppförandet av ett fast staket eller fastsättandet av en reklambild på en byggnads yttervägg. Förfarandet är inte så tungt som en tillståndsbehandling.

Man kan inleda byggande eller annan åtgärd om övervakningsmyndigheten inom 14 dygn efter mottagandet av anmälan inte har förutsatt att man bör ansöka om tillstånd eller komplettera dokumenten.

Kommunens byggnadsövervakande myndighet kan förutsätta att man i stället för meddelande bör ansöka om ett byggnads- eller åtgärdstillstånd såvida det är nödvändigt med tanke på allmänt intresse eller grannarnas rättssäkerhet.

Anmälan förfaller om man inte har inlett och färdigställt byggandet inom tre år från att anmälan mottagits.

Gör så här

Åtgärdstillstånds ansökan eller åtgärdstillståndsanmälan görs elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi eller i pappersformat med hjälp av blanketten nedan.

Solpaneler på taket till en villa.
Solpaneler eller solfångare på över en kvadratmeter på ett tak förutsätter åtgärdsanmälan på detaljplanerat område.

Kontakt

Byggnadstillsynen är anträffbar mån–tor 9–15.

Tekniska kansliet

Servicetider

Tills vidare öppet enbart genom tidsbokning

E-post