Gå till innehållet

Detaljplan för Pickala Rock Resort


Terrängkarta över Pickala Golfs område där ett bergigt område bland golfbanorna markerats.

Detaljplaneområdet ligger i Störsvik, södra Sjundeå. I norr, öster, väster och söder omges området av Pickala golfbana. Till väster avgränsas området ytterligare till obebyggda skogsfastigheter, i öster med detaljplanerade bostadskvarter och Timalavägen. Planeringsområdets storlek är ca 45 ha. Syftet med arbetet är att göra upp en detaljplan som på Pickala området möjliggör boende, en ny golfbana samt hotell- och restaurangtjänster. Ett markanvändningsavtal ska upprättas mellan markägarna och kommunen.

Planens skeden

Planläggare

Kirsi Rantama, Sitowise Oy
kirsi.rantama@sitowise.fi

Sjundeå kommun