Gå till innehållet

Detaljplan för Pickala Rock Resort


Detaljplaneområdet ligger i Störsvik, södra Sjundeå. I norr, öster, väster och söder omges området av Pickala golfbana. Till väster avgränsas området ytterligare till obebyggda fastigheter, i öster med detaljplanerade bostadskvarter och Timalavägen. Planeringsområdets storlek är ca 45 ha. Syftet med arbetet är att göra upp en detaljplan som på Pickala området möjliggör boende, en ny golfbana samt tjänster som tjänar golf-verksamhet. Ett markanvändningsavtal ska upprättas mellan markägarna och kommunen.

Framläggande av detaljplanens förslagsskede

Detaljplanförslaget med dess dokument läggs fram enligt MBL 65§ och MBF 27§ 22.3–22.4.2024 på kommunens webbsida och på Sjundeå kommunhus (adress Parkstigen 1, Sjundeå) under kansliets öppettider. 

Eventuella anmärkningar ska lämnas in senast 22.4.2024 kl. 15 till tekninen(at)siuntio.fi eller Tekniska kansliet/Sjundeå kommun, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå.

Ett publiktillfälle gällande detaljplanläggningen ordnas 3.4.2024 kl. 18-20 i Bildningscampuset Sjundeå hjärtas auditorium (adress Parkstigen 2, Sjundeå).

Planens skeden

Planläggare

Kirsi Rantama, Sitowise Oy
kirsi.rantama@sitowise.fi

Kontakt på Sjundeå kommun

Terrängkarta över Pickala Golfs område där ett bergigt område bland golfbanorna markerats.