Gå till innehållet

Förskola

Förskoleelever sitter på golvet i en halvcirkel med uppgiftshäften framför sig.

I Sjundeå ordnas förskoleundervisningen som en kommunal service i samband med grundskolorna kl. 9–13. Utanför förskoleundervisningstiden ges avgiftsbelagd kompletterande småbarnspedagogik.


Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen är förpliktande. Att förskoleundervisningen är förpliktande betyder att barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning. Förskoleundervisningen är avgiftsfri undervisning som barnen får året innan läroplikten uppkommer. Förskoleundervisning ordnas i Sjundeå 20 timmar i veckan, 4 timmar om dagen.

Förskoleundervisningens centrala uppdrag är att främja barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig. Verksamheten planeras utgående från barn och dess syfte är att stärka barnens sunda självkänsla och uppfattning om sig själv som elev. I Sjundeå kommun ordnas förskoleundervisning som kommunal verksamhet i samma skolor som den grundläggande utbildningen. I Sjundeå betonas utvecklandet av samarbete mellan förskoleundervisning och klasserna 1.-2. samt kontinuiteten i barnets lärstig.

Ansökan till förskoleundervisningen

Anmälan till förskoleundervisning görs separat varje år i januari mellan februari elektroniskt via Wilma. I början på varje år får familjerna hem ett brev med anmälningsanvisningar och inloggningsuppgifter till barnen som börjar sin förskoleundervisning i augusti.

Om barnet behöver mer än 4 timmars förskoleundervisning ordnar Sjundeå kommun kompletterande småbarnspedagogik i samma enhet som förskolan. Ansökan om kompletterande förskoleundervisning görs på samma blankett som ansökan om förskoleundervisning. Kompletterande förskoleundervisningen är avgiftsbelagd.

Förskoleundervisningen följer skolornas arbets- och lovtider. Det går att få avgiftsbelagd kompletterande småbarnspedagogik även under förskoleundervisningen och skolloven.

Om du nyligen har flyttat till kommunen, vänligen kontakta bildningskansliet på e-postadressen varhaiskasvatus(at)siuntio.fi för att få dina Wilma inloggningsuppgifter.

Kompletterande småbarnspedagogik

Förskoleundervisning ordnas i Sjundeå kl. 9.–13.

Barn i förskoleåldern har rätt till kompletterande småbarnspedagogik.

Kompletterande småbarnspedagogik ordnas före och efter förskoleundervisningstiden.

Avgifter

Avgiften för småbarnspedagogik för ett barn i förskoleundervisning, fastställs enligt barnets behov av kompletterande småbarnspedagogik.

Kompletterande småbarnspedagogikens klientavgifter fr.o.m. 1.3.2023

Över 20 timmar i veckan                                                     80 % av heltidsavgift
(förskoleundervisningen medräknat över 40 timmar i veckan)

Högst 20 timmar i veckan                                                    60 % av heltidsavgift
(förskoleundervisningen medräknat högst 40 timmar i veckan)

Läs också

Kontaktuppgifter