Gå till innehållet

Vattenvård

Spegelblankt vatten. I bakgrunder syns olika lövträd med gula och orangea blad.

Målet med vattenvården är att nå och säkra ett gott tillstånd i vattendragen. Vattenvården har långa traditioner i Finland, men trots det har en del av målen ännu inte uppnåtts. På de här sidorna finns information om yt- och grundvatten, vattenvård och förutsättningarna för att muddra stränder.