Siirry sisältöön

Talous


Kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille toimielinkohtaiset toiminnan tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Kunnanjohtaja ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Kunnanhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa ja taloutta sekä talousarvion toteutumista. 

Väestö ja talous numeroina

2016201720182019202020212022
Asukasluku – Invånarantal 31.12.6 1736 1486 1466 1446 1506 1986225
Verotulot – Skatteinkomster (1000 €)29 27529 13428 86629 63930 27531 52233 646
Valtionosuudet – Statsandelar (1000 €)4 7924 4174 5344 8087 1945 6716 593
Toimintatuotot (ulkoiset) –
Verksamhetsintäkter (externa) (1000 €)
5 2535 7079 1227 6267 5619 77610 105
Toimintakulut (uloiset) –
Verksamhetsutgifter (externa) (1000 €)
34 65435 39339 55441 27141 348-43 76845 731
Vuosikate – Årsbidrag (1000 €)4 2693 5412 7207863 7783 3834 799
Poistot – Avskrivningar (1000 €)1 5501 9822 0272 268-1 896-1 6454 109
Tilikauden tulos –
Räkenskapsperiodens resultat (1000 €)
2 7201558693-1 4831 8811 738689
Kumulatiivinen yli- ja alijäämä –
Kumulativt över- och underskott (1000 €)
46120192 8241 3413 2224 9615650

Veroprosentit

2017201820192020202120222023
Veroprosentti – Skattesats21,5021,5021,5021,5021,5021,258,61
Yleinen kiinteistöveroprosentti –
Allmän fastighetsskatteprocent
1,201,201,201,201,201,201,20
Vakinainen asuinrakennus –
Byggnader för stadigvarande boende
0,500,500,500,500,500,500,50
Muut asuinrakennukset –
Övriga bostadsbyggnader
1,201,201,201,201,201,201,20
Rakentamaton maa-alue –
Obebyggda byggplatser
3,003,003,003,003,003,003,00
Kaksi kourallista puolukoita

Laskutustiedot

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskut
Y-​tunnus: 0131156-4
OVT-​tunnus: 003701311564
Operaattori: CGI Suomi Oy
Operaattoritunnus: 003703575029

Paperilaskut
Siuntion kunta
Ostolaskut
PL 71
08101 LOHJA

Siuntion kunta ei kuulu rakentamispalvelun käännetyn verovelvollisuuden piiriin.

Vapautuksen hakeminen kunnallis-​ ja kiinteistöverosta

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan vapauttamista veron ja viivästysseuraamusten maksamisesta joko osittain tai kokonaan. Vapautuksen voi saada vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa.
Siuntion kunta ei pidätä itselleen ratkaisuvaltaa koskien kunnallis-​ ja kiinteistöverosta vapauttamishakemuksia, jotka tulevat vireille 1.1.2022–31.12.2024.

Tarkemmat kiinteistövero-​ohjeet (20.4.2021)
https://www.vero.fi/syventavat-​vero-ohjeet/ohje-​hakusivu/48453/kiinteist%C3%B6verolain-​soveltamisohje3/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Verohallinnon ohjeet vapautushakemuksen tekemiseksi (1.2.2021)
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen/maksuvaikeudet/verosta-​vapauttaminen-veronhuojennu/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kuntaliiton ohjeet (9.10.2018)
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/toimivallan-​pidattaminen-kunnalla-kunnallis-ja-kiinteistoverosta-vapauttamisessa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Yhteystiedot

Kunnantalo

Kunnantalossa toimii yleinen hallinto, talousyksikkö, henkilöstöyksikkö ja sivistysosaston hallintoa. Kunnantalolla on myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintoja kuten sosiaalipalveluita.

Palveluajat

Maanantai–perjantai 9.00–15.00

Puhelin

Sähköposti