Gå till innehållet

Svenska förskolan


Förskoleundervisningen ordnas mellan kl. 9 – 13. Förutom förskoleundervisningen ordnas även kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskoleundervisningstiden enligt vårdbehovet, i regel kl. 7 – 17. 

Vi värdesätter ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan och strävar till att förskolebarnet skall få en så givande och lärorik förskoletid som möjligt. Förskoleundervisningen är systematisk och målinriktad där barnets individuella utveckling, behov och mål står i centrum. Den pedagogiska miljön anpassas efter barnens behov och leken har en viktig betydelse. 

Vi anser det är viktigt att barnen lär sig umgås med varandra, respektera och ta hänsyn till varandra. Därför lägger vi stor vikt vid att stöda barnens sociala färdigheter och stärka barnens självförtroende.  

Svenska språket finns starkt med i all vår verksamhet och enligt barnens individuella nivå. 

Vi värdesätter ett gott samarbete med svenska skolan och har ett regelbundet samarbete med nybörjarundervisningen.  

Vi strävar till att förskoletiden ska vara rolig, lekfull och lärorik!

Kontaktuppgifter

Måndag–fredag 09:00–13:00