Gå till innehållet

Vattentjänstverkets leverans- och avtalsvillkor


Med vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor avses de allmänna villkor som fogas till avtal om anslutning till verkets ledningsnät samt om tillhandahållande och anlitande av verkets tjänster.