Gå till innehållet

Skolhälsovård


Skolhälsovården är en lagstadgad hälso- och sjukvårdstjänst för grundskolelever och deras familjer som är tillgänglig i skolan eller i dess omedelbara närhet under skoldagarna. Den är en avgiftsfri tjänst inom primärvården.

Skolhälsovården främjar elevens uppväxt och utveckling samt fysiska, psykiska och sociala hälsa och välbefinnande.

De årliga hälsoundersökningarna som omfattar hela åldersklassen utgör stommen för skolhälsovårdens verksamhet. I årskurs 1 och 5 genomförs omfattande hälsoundersökningar och föräldrarna ombeds delta i undersökningen. Vid undersökningarna bedöms elevens fysiska och psykosociala hälsotillstånd, välbefinnande och inlärning på ett mångsidigt sätt. Vid omfattande hälsoundersökningar utreds dessutom föräldrarnas och hela familjens välbefinnande. I hälsoundersökningen ingår alltid individuell hälsorådgivning.

Sjundeå svenska skolas skolhälsovårdare

Maria Rosenlund
044 386 1275
fornamn.efternamn@luvn.fi

Skolhälsovårdare (Aleksis Kiven koulu)

Tanja Nybom
044 386 1029
fornamn.efternamn@luvn.fi