Gå till innehållet

Miljötillstånd


För verksamhet som förorsakar fara för att miljön förstörs krävs ett tillstånd enligt miljöskyddslagen. Dylika verksamheter är t.ex. skogs-, metall- och kemiindustrin, energiproduktion, djurstall och fiskodling. Beroende på verksamhetens vidd beviljas tillståndet av regionförvaltningsverket (AVI) eller kommunens miljövårdsmyndighet. Tillståndets behandlingstid är 1-2 år.

Tilläggsinformation om miljötillstånd finns på miljöförvaltningens webbsidor.(du flyttas till en annan tjänst)

Gör så här

Ansök om tillstånd elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst). Lupapiste är en e-tjänst där du kan sköta alla ärenden med myndigheter elektroniskt. Tillstånd och anmälningar gällande miljön levereras till miljöskyddsmyndigheterna via Lupapiste.

Ta kontakt ifall du inte kan använda Lupapiste för att uträtta dina ärenden.

En kvinna tankar sin bil på en bensinmack.