Gå till innehållet

Kartor och geografisk information


I karttjänsten hittar du nyttig och intressant kartinformation som gällande bland annat planer, fastighetsgränser och adressnummer, grundvattenområden samt Natura- och naturskyddsområden.

Du får fram planmaterialet genom att välja både detaljplan och detaljplandokument eller generalplan och generalplandokument under rubriken Planläggning, klicka på den plats på kartan som du vill och öppnar Dokument-länken som kommer fram.

I karttjänsten finns också olika kartbotten som satellitbild, bakgrundskarta och terrängkarta. Dessutom hittar man några gamla kartor där.

Kartbottnen samt olika kartmaterial hittar du i vänstra kanten i Kartlager-sektionen, vars ikon har tre rutor på varandra.

Om du vill dela en viss kartvy med en annan person kan du skapa en länk till den vyn med pilknappen som finns under Kartlager-knappen.

Rågångsförrättning

Det finns behov av en rågångsförrättning om ett råmärke har försvunnit eller fastighetsgränsens plats i övrigt är oklar. Vid en rågångsförrättning reder man ut fastighetsgränsens sträckning, bygger nya rårösen för att ersätta dem som har försvunnit och märker vid behov ut rålinjen i terrängen.

Rågång förrättas av Lantmäteriverket.