Gå till innehållet

Sanering av vattenledning och spillvattenavlopp på Vargsvängens område


Vi sanerar vatten- och avloppsledningar på Vargsvängens område 2023–2024. Samtidigt förbättrar vi vägarnas torkningssystem och separerar dagvatten i egna avlopp. Vi förnyar även vägbelysningen och installerar kablarna under marken. Dessutom planerar Karis Telefon en fiberkabel till området. Efter saneringen återställer vi vägarna och förnyar asfaltbeläggningen.

Saneringsentreprenaden börjar efter konkurrensutsättningen

Vi konkurrensutsätter entreprenaden under vintern 2022–2023. Meningen rä att konkurrensutsättningen blir färdig i februari 2023. Efter detta utför vi en inspektion på området, vars syfte är att bekanta entreprenören med byggplatsens område. I samband med inspektionen tar vi även kontakt med områdets fastighetsägare.

Saneringen gäller:

  • Skyttevägen
  • Skidlöparvägen
  • Nordanviksvägen
  • Vargsvängen
  • Vargstigen
  • Sundsvägen
  • Kreijansvägen
  • Sunnanviksvägen
  • Löparvägen

Dessutom förnyar vi belysningen på Brallesvägen. Trafikarrangemangen växlar under entreprenaden.

Fastighetsägare uppmanas förnya eller rusta upp gamla fastighetsanslutningar

På fastighetsägarens ansvar blir att ansluta sin egen brunn till kommunens brunn i samband med entreprenaden. Vi rekommenderar att fastighetsägaren utnyttjar kommunens entreprenör, men man får även använda en utomstående entreprenör. Ifall fastighetsägaren vill använda en utomstående aktör får detta inte orsaka störningar i kommunens entreprenörs arbete.

Även dagvattensystemet ska i utgångsläget anslutas, eftersom ett dagvattensystem är lagstadgat. Systemet är även nyttigt för fastigheten, då fukten inte blir och ligga i husgrunden. Detta inverkar på lång sikt på fastigheten och dess byggnaders värde och livslängd.

I samband med inspektionen kan fastighetsägaren fråga entreprenören om möjligheter till fastighetsspecifika specialbehov, så som förverkligande av täckdiken.

Eftersom entreprenören inte än valts finns det inte heller information om kostnaderna. Ifall fastighetsägaren vill förutse kostnader allokerade till den egna fastigheten, kan man söka allmän information om priser på webben och på basis av dem uppskatta storleken på kostnaderna.

Vi meddelar områdets invånare och fastighetsägare om hur entreprenaden framskrider

Områdets invånare och fastighetsägare informeras om projektet i takt med att det framskrider, med meddelanden som delas ut till hemmen samt elektroniskt på kommunens webbsidor.

Ifall en fastighetsägare på området bor på annat ställe och separat vill ha information om projektet, ska hen meddela byggchef Arto Inkinen om detta.

Tilläggsinformation om entreprenaden kan efterfrågas vid tekniska avdelningen (tekninen@siuntio.fi) och direkt från byggchef Arto Inkinen (tfn 044 386 1180, fornamn.efternamn@sjundea.fi).

Karis Telefon svarar på frågor gällande fiberkabeln. På Karis Telefons webbsidor kan man dessutom anmäla sitt eget intresse att ansluta sig till fibernätet. Anslutning till fibernätet kräver betalning.

Kungörandet finns till påseende i KTWeb från och med 30.9.2022.

Kontakt