Gå till innehållet

Som kund i biblioteket


På denna sida hittar du information om hur man kan skaffa ett bibliotekskort samt hur man i praktiken lånar och returnerar material, hur man reserverar material, samt om fjärrlån och om användning av e-material. 

Bibliotekets material är tillgängligt för dig med Helle-bibliotekens bibliotekskort. Med kortet kan du låna material i alla Helle-bibliotek och använda e-material. Även de gamla Lukas-bibliotekskorten är ännu i bruk. 

Som kund i biblioteket förbinder du dig att följa Helle-bibliotekens användningsregler. Bibliotekets kunder är personer som sköter ärenden i biblioteket samt personer som skaffat bibliotekskort. Biblioteket är ett öppet offentligt utrymme där alla är välkomna. 

Bibliotekskort

Så skaffar du ett bibliotekskort

Du kan skaffa ett bibliotekskort i Sjundeå bibliotek genom att visa upp identitetsbevis. Det första kortet är avgiftsfritt. Då du skaffar ett bibliotekskort förbinder du dig att följa Helle-bibliotekens användningsregler.

Barn under 15 år behöver vårdnadshavarens tillstånd för att skaffa sig ett bibliotekskort.

Du kan printa och fylla i ansökan om bibliotekskort på förhand. Då du ansöker om kortet ska du visa upp personkort, pass eller annat identitetsbevis som biblioteket godkänner. Samma bibliotekskort kan användas i alla Helle-bibliotek.

Identitetsbevis som godkänns i Helle-biblioteken är:

  • identitetskort utfärdade inom EU
  • pass
  • finskt körkort
  • FPA-kort med foto (för personer under 18 år också utan foto)
  • boendeintyg utfärdat av en i Finland belägen mottagningscentral
  • uppehållstillståndskort utfärdat av Migrationsverket

Uppdatera kunduppgifter och försvunnet kort

Bibliotekskortets uppgifter ska uppdateras med tio års mellanrum. Om dina kontaktuppgifter ändras ska du meddela ditt bibliotek om ändringen eller göra ändringarna i nätbiblioteket på sidan Mitt konto under punkten Begär adressändring. Adressuppgifterna uppdateras inte automatiskt, utan skickas via en blankett till biblioteket för uppdatering Namnändring kan du endast göra i biblioteket genom att visa upp legitimation.

Meddela biblioteket omedelbart om ditt kort försvinner. Kortinnehavaren är ansvarig för material som lånats med kortet. Vårdnadshavaren ansvarar för material lånat av barn under 15 år.

Samfundskort

Ett samfund kan få ett samfundsbibliotekskort till användning. Fråga mer om detta vid bibliotekets kundbetjäning.

Utlåning, återlämning och förnyade

Utlåning

För att låna material i biblioteket behöver du antingen ett fysiskt bibliotekskort eller en mobilversion av bibliotekskortet. Förbered dig på att bekräfta din identitet om du använder mobilkortet. 

För att kunna använda bibliotekets låneautomat behöver du utöver bibliotekskortet även en fyrsiffrig pinkod. Ifall du inte än har en pinkod kan du be om den i biblioteket. 

Lånetiden är vanligtvis 28 dygn. En del av materialet, så som tidningar, DVD- och BluRay-skivor, spel, säsongsmaterial samt efterfrågat nytt material har en lånetid på 14 dygn.

Förnya lån

Du kan förnya dina lån 6 gånger. Lån kan inte förnyas om de är reserverade, en räkning har skickats för dem eller om de är snabblån. Du kan förnya ditt lån i nätbiblioteket, per telefon eller genom att besöka biblioteket.

Återlämning

Förfallodagen för materialet anges på lånekvittot och på fliken Lån i nätbiblioteket. Återlämna ditt lån till biblioteket under öppethållningstiderna eller förnya dem i nätbiblioteket senast före utgången av förfallodagen.

I biblioteket kan du returnera ditt lån vid automaten eller vid kundbetjäningen då kundbetjäningen är öppen. Du kan även återlämna ditt material vid andra Helle-bibliotek.  
Biblioteket använder en lucka för returnering och där kan du återlämna ditt lån då biblioteket är stängt. Återlämning av lån via luckan sker på eget ansvar. Lån som återlämnas via luckan registreras som återlämnade först under följande dag biblioteket har öppet. 

För försenat material uppbärs avgifter. Du kan läsa mer om avgifterna under punkten Bibliotekets användarregler. Ackumulerade avgifter kan betalas på plats i biblioteket eller i nätbiblioteket. 

Påminnelser

Om du vill kan du få en påminnelse om förfallodagen till din e-post eller per sms. Kryssa för påminnelsen i nätbibliotekets meddelandeinställningar eller genom besök i biblioteket. 

Återlämningsdagen som anges på lånekvittot och i nätbiblioteket är bindande, även om påminnelsen om förfallodagen skulle utebli på grund av tekniskt fel. Material som förstörts eller kommit bort ska ersättas. Som låntagare ansvarar du för det material du lånat.

Lånerätt

Man kan tillfälligt gå miste om sin lånerätt. Du får din lånerätt tillbaka då du returnerar försenat material och dina ackumulerade avgifter är under 20 euro. 

Reservationer, fjärrlån och anskaffningsförslag

Reservationer

För reservation av material från ett Helle-bibliotek uppbärs ingen avgift. 

Att reservera material innebär att du antingen i biblioteket eller i nätbiblioteket gör en reservation för det verk du vill ha och som finns i Helle-bibliotekens samlingar. Reservationen plockas i det bibliotek där den finns i hyllan. Verket som reserverats reser därifrån med bibliotekstransport till ditt hembibliotek, där du kan låna verket.

Reservationer är ett lätt sätt att låna exempelvis en bok som inte finns i ditt eget bibliotek. Genom reservationerna har du med andra ord alla Helle-biblioteks material till ditt förfogande. Nu för tiden är det även allmänt att man reserverar nya böcker.

En reservation kan tas bort via nätbiblioteket om den inte ännu behandlats. Om reservationen redan transporteras eller kan avhämtas ska du ta kontakt med biblioteket.
  
Du får ett meddelande om att det material du reserverat kan avhämtas via e-post, textmeddelande eller post. Du kan ange på vilket sätt du vill få meddelandet genom nätbiblioteket eller då du besöker biblioteket. I ankomstmeddelandet anges den sista dagen för avhämtningen. Om du inte avhämtar reserverat material och inte tar bort din reservation innan avhämtningstiden är slut, uppbärs en avgift på en euro.
  
I Sjundeå bibliotek hittar du reservationer i hyllan bredvid låneautomaten och man kan självmant hämta ut dem. Din egen reservation hittar du i hyllan med hjälp av reservationskoden.

Fjärrlån

Om något material inte finns i Helle-bibliotekens samlingar, kan du beställa materialet som fjärrlån från Sjundeå bibliotek.  

Med fjärrlån avses material som kommer utanför Helle-biblioteken, materialet förmedlas som fjärrlån från övriga Finland eller utlandet till ditt eget bibliotek. Fjärrlån är avgiftsbelagda. Då fjärrlånet anlänt får du ett meddelande om hämtning. Fjärrlån kan inte avhämtas under meröppettiderna.   

Du kan göra en begäran om fjärrlån i biblioteket, per telefon eller e-post. Inhemska fjärrlån kostar vanligen 4–8€/lån. 

På fjärrlån tillämpas alltid det sändande bibliotekets lånetider och andra lånevillkor. Fjärrlån återlämnas alltid till det bibliotek där du hämtade det. Också förlängning av lånetiden sköts via det bibliotek som beställt fjärrlånet.

Anskaffningsförslag

Om materialet inte hittas i Helle-bibliotekens samlingar kan du även göra ett anskaffningsförslag. Anskaffningsförslaget kan du göra i biblioteket eller nätbiblioteket via en blankett.

Via denna länk kan du göra ett anskaffningsförslag efter att du loggat in i nätbiblioteket:

E-material

Helle-biblioteken har gemensamma, mångsidiga e-material. Till e-materialet hör e- och ljudbokstjänsterna Ellibs och Biblio, e-tidningstjänsterna ePress och PressReader, filmtjänsterna Viddla och Bibbabio samt musiktjänsten Naxos.

E-materialet kommer du åt genom att logga in i tjänsterna med ditt bibliotekskorts nummer och pinkod. Ifall du inte har en pinkod kan du be om den i biblioteket.

För att använda e-materialet behöver du nätuppkoppling och en apparat, t.ex. dator, pekplatta eller smarttelefon. Du kan använda tjänsterna via webbläsare eller ladda ner gratisapplikationen som tjänsterna erbjuder. ePress kan enbart användas vid bibliotekets kunddatorer.  
Ifall du behöver hjälp med att använda e-materialet kan du få hjälp och råd vid biblioteket.

Tilläggsinfo om e-material och hur du loggar in på e-materialtjänsterna finns i nätbiblioteket:

Mer information

Besöksadress

Servicetider

Kundbetjäningstider

Måndag–tisdag 13:00–19:00
Onsdag 10:00–16:00
Torsdag 13:00–19:00
Fredag 10:00–16:00

Meröppet bibliotek

Måndag–torsdag 08:00–20:00
Fredag–söndag 08:00–16:00

Kundbetjäningstiden på sommaren

Måndag–tisdag 13:00–19:00
Onsdag–fredag 10:00–16:00

Telefon

E-post