Gå till innehållet

Vattenförsörjning

Vattentaget i Nikus

Sjundeå Vattentjänstverk betjänar cirka 1320 fastigheter. Vår grunduppgift är att leverera rent vatten, avleda avloppsvattnet för rening genom Kyrkslätt till HRM vatten i Esbo.


Avläsning av vattenmätare

Vattenmätaren ska avläsas en gång om året senast den dag som står på mätarkortet. Det ifyllda avläsningskortet kan antingen lämnas in till tekniska kansliet eller skickas per post.

När man avläser vattenmätaren är det viktigt att man avläser fastighetens huvudmätare. Kontrollera också att det mätarnummer som står på avläsarkortet motsvarar numret på mätaren. För att kunna meddela mätartalet behöver du också numret på bruksstället och på mätaren. Uppgifterna hittar du på fakturan och på avläsningskortet.

Meddelande om byte av ägare

Den nuvarande ägaren (överlåtaren) ska då en fastighet byter ägare informera kommunens vattentjänsteverk om överlåtelsen. Tekniska kansliet behöver uppgifterna gällande de gamla och nya ägarna samt mätartalet på flyttdagen.

Vi rekommenderar att den nya och gamla ägaren avläser mätaren tillsammans. Den nuvarande ägaren får en slutfaktura som baserar sig på mätartalet och den nya ägarens faktureringsperiod börjar från den dag som meddelats.

Sjundeå kommuns vattentjänstverks vattenhårdhet

Stationsområdet–Störsvik–KelaPv2 Nikus 1,6 mmol = 9,0 odHmedelhårt
Kyrkbyn–Backa Pv3 Barråsa 1,4 mmol = 7,84 odHmedelhårt
Lappers   Pv4 Flyth 0,32 mmol = 2,8 odH mjukt

Felanmälan

Dagtid 8.00-15.45
044 386 1581

Övriga tider 
050 577 2515 (jour)

Kontaktuppgifter