Gå till innehållet

Material


På denna sida har samlats information om Hinku-projektet samt om kommunens Hinku-verksamhet: 

Sjundeå kommuns verksamhet

HINKU-verksamhetsplan – I planen utreds det Sjundeås klimatåtgärder som har utförts och planerats. Planen kommer att uppdateras regelbundet.

Året 2022 som HINKU-kommun är en årlig utredning med uppgifter om åtgärder och händelser under föregående år.

Till energieffektivitetsavtalets förpliktelser hör att göra en verksamhetsplan för att förbättra energieffektivitet och för att uppnå besparingsmålen.

Klimatenkätens resultat år 2022. I klimatenkäten frågade man kommuninvånarnas åsikter om vad kommunen borde göra i sitt klimatarbete.

Energibidrag och -rådgivning

ARA beviljar energiunderstöd under åren 2020–2022 för förbättring av energiprestandan i bostadshus.

Med ARA:s understöd kan man till exempel bygga laddningsinfrastruktur för elbilar (helt eldrivna bilar och laddbara hybrider).

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Konsumenternas energirådgivning erbjuder gratis vägledning till finländaren. Konsumenterna kan kontakta antingen den nationella energirådgivningen eller de regionala energirådgivarna.

Ramboll erbjuder gratis energirådgivning till konsumenter, kommuner och små och medelstora företag i Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland.

Energirådgivaren ger dig råd om energieffektivitet och förnybar energi i Nyland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen med finansiering från Energimyndigheten.

Övriga länkar

Energieffektivitetsavtalen är en viktig del i Finlands energi- och klimatstrategi och det huvudsakliga medlet för att främja effektiv användning av energi i Finland. Ansvarsfull och effektiv energianvändning minskar de koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringen.

Information om klimatförändring genom en enda adress.

Kolneutraltfinland.fi erbjuder information som grundar sig på forskning och sakkunskap, verktyg och lösningar för att bygga ett klimatsmart Finland. 

Kestävyysloikka är en plattform som erbjuds och underhålls av SYKE (Finlands miljöcentral) för presentation och spridning av klimat, cirkulär ekonomi och naturlösningar.

För att räkna koldioxidavtrycket i vardagen kan du också utnyttja den mer detaljerade räknaren
Ilmastodieetti (på finska), som utvecklats av Finlands miljöcentral.

Med räknaren kan du mäta klimatavtryck av din livstil och få tips på hur du kan minska ditt avtryck