Gå till innehållet

Tillfällig småbarnspedagogik


Med tillfällig vård avses sporadiskt behov av småbarnspedagogik som inte upprepas månatligen. Tillfällig småbarnspedagogik innebär att barnet deltar i småbarnspedagogik högst 5 dagar i månaden.

Den tillfälliga småbarnspedagogiken anpassas enligt barnets/familjens situation och behov.
Man kan kontakta den serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogik för att få mera information om tillfällig småbarnspedagogik.
Det är möjligt att få tillfällig vård vid alla kommunala daghem om det finns plats i dem.
Köp av privat tillfällig vård inverkar inte på hemvårdsstödet.

Man ansöker om tillfällig småbarnspedagogik med en separat blankett.

Avgiften för tillfällig småbarnspedagogik

över 4 timmar – högst 10 h/dag: 35 €/dag/barn
högst 4 h/dag: 20 €/dag/barn

I tillfällig vård beaktas inte syskonrabatter. Vården faktureras i efterhand.

En almanacka där några av månadens dagar är omringade.

Kontakt