Gå till innehållet

Skiftesvård


En nalle ligger i en docksäng.

I arrangerandet av skiftesvård och vårdtider för barn bör i huvudsak gälla veckoledigheter, fridagar och lovtider, t ex i genomsnitt 8 lediga dagar i månaden.

Även för barn i skiftesdagvård bör man garantera fridagar med familjer varje vecka, såsom de andra barnen i småbarnspedagogiken har i genomsnitt.

När barnet är i skiftesvård tillämpas Sjundeå kommuns läroplan för småbarnspedagogik.

Gör så här

Om barnet är i kommunal småbarnspedagogik under daghemmets normala öppethållningstider och behöver dessutom / i stället för detta skiftesvård, bör vårdnadshavarna fylla i ändringsblanketten och anteckna i den information om behovet.

Om familjen har behov av skiftesvård för barnet, ber man först ta kontakt med områdesansvarige för småbarnspedagogiken innan man sänder ansökan. Man kartlägger behovet av skiftesvård.

Ifall barnet inte ännu är i kommunal småbarnspedagogik, fyller man efter diskussionen med den serviceansvarige i en elektronisk ansökan om småbarnspedagogik i E-tjänster med vårdnadshavarnas bankkoder.

Ifall barnet redan befinner sig i den kommunala småbarnspedagogiken och det under verksamhetsperioden uppstår behov av skiftesvård, ber man också då vara i kontakt med serviceområdeansvarige för småbarnspedagogiken.

Anmälan om vårdtid

De som behöver skiftesvård fyller i en skild blankett, som är en anmälan om vårdtid. Detta därför att man behöver data om barnets småbarnspedagogik/skiftesvård med klockslag.

Som bilaga till vårdtidsanmälan bör inlämnas bägge vårdnadshavarnas/ en enda vårdnadshavarens kopia av arbetslista/ studieintyg, där det framgår behovet av skiftesvård för barnet. Vårdtidsanmälan och kopia/intyg sänds till den serviceområdeansvariga för småbarnspedagogiken elektroniskt eller skickas via daghemmet. Man ber inlämna vårdtidsanmälan två veckor i förväg.

Utgående från blanketten som vårdnadshavarna inlämnat om vårdtider kartläggs vårdare för barnet och bekräftas arbetstagarnas arbetsturer. Ifall man inte har lämnat in vårdtidsanmälan inom utsatt tid (i princip 2 veckor i förväg) kan man inte lova arrangera skiftesvård.

Beakta även att anmäla om barnet ifråga om normala vårdtider inom öppettiderna för småbarnspedagogikens enheter på E-tjänster(öppnas i en ny flik).

Skiftesvård ordnas vid följande daghem

I kommunen koncentreras skiftesvården till en finskspråkig enhet inom den kommunala småbarnspedagogiken.

Skiftesvården ordnas i Sjundeå centrum vid Jukolan päiväkoti.

För vem och på vilka villkor

Ni kan ansöka om skiftesvårdsplats för ert barn om ni arbetar i skift eller studerar på kvällarna.

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få skiftesvård inom småbarnspedagogiken. Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Jukolan päiväkoti

Kontakt