Gå till innehållet

Haga 2 -områdets detaljplan


Sjundeåvägens och Fallsvägens korsning

Planens läge och utgångspunkter

Haga 2 –områdets kvarter 142-156 befinner sig i Bollstad by ca 1,6 km från kommuncentrum norrut längs med Sjundeåvägen. Med detaljplanen tas nuvarande jordbruks- och skogsområden i bostadsbruk. På området finns befintlig egnahemsbosättning. Planeområdets västra del (Fågelberget) består av obebyggt skogsbevuxet sluttnings- och krönområde. Området längs med Sjundeåvägen består av obebyggt åkerområde.

Planens mål

Målet med detaljplanen är att förstärka utvecklandet av invånarbasen i kommuncentrum. Man planerar ett trivsamt och tryggt område, som passar in i kulturmiljön och landskapet. Det kommer att finnas inbjudande mindre delområden av olika typ. Med detaljplanen och dess bestämmelser försäkrar man sig om att det inte uppstår fara för det på området befintliga, viktiga grundvattenområdet. Åkerområdet på Sjundeåvägens västra sida utgör en del av ett riksomfattande värdefullt landskapsområde, vilket skall beaktas vid planeringen.

Behandlingsskeden