Gå till innehållet

Tillstånd och
anmälningar

två personer hanterar en handling

Sök bygg- och andra lov via tjänsten Lupapiste.fi. Det är en lättanvänd ärendehanteringstjänst som underlättar sökandet av olika tillstånd. Kontakta byggnadstillsynen om dina planer på förhand så försnabbar du behandlingen av din ansökan.


Kontakt