Gå till innehållet

Undantagslov


Flera villor på båda sidorna av en väg i glesbygden.
Om det finns flera hus på högst 300 meters avstånd från varandra eller villorna byggts i en bandliknande formation i glesbygden behövs ett beslut om planeringsbehov innan bygglov för en ny villa kan beviljas.

Av särskilda skäl kan man bevilja undantag från markanvändnings- och bygglagens bestämmelser eller andra regler, bestämmelser, förbud och begränsningar gällande byggande eller annan åtgärd som givits på basen av den.

I följande fall behövs ett undantagslov och beslut om planeringsbehov

Det är oftast byggnadsinspektören som i enskilda fall bestämmer om behovet av planeringsbehov eller undantagslov såvida behovet inte på annat sätt har bestämts. Ett område med 4-5 hus på 200-300 meters avstånd från varandra, som bildar en husgrupp eller lika många hus som invid en väg bildar en bandliknande bosättning, utgör ett område med planeringsbehov. Dessutom kan man i generalplanerna eller i byggnadsordningen anvisa områden med planeringsbehov.

Gör så här

Ansök om undantagslov elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi eller i pappersformat med hjälp av blanketten nedan.

Instruktioner och anvisningar för dem som ansöker om undantagslov hittar du nedan.

Behandling av ansökan om undantagslov och planeringsbehov

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om undantagslov.

En avgift uppbärs för behandlingen ansökan om undantagslov och planeringsbehov.