Gå till innehållet

Undantagslov


Flera villor på båda sidorna av en väg i glesbygden.
Om det finns flera hus på högst 300 meters avstånd från varandra eller villorna byggts i en bandliknande formation i glesbygden behövs ett beslut om planeringsbehov innan bygglov för en ny villa kan beviljas.

Av särskilda skäl kan man bevilja undantag från markanvändnings- och bygglagens bestämmelser eller andra regler, bestämmelser, förbud och begränsningar gällande byggande eller annan åtgärd som givits på basen av den.

I följande fall behövs ett undantagslov och beslut om planeringsbehov

  • byggande av ny byggnad på strandområde, där det inte finns en plan med rättsverkan
  • större avvikelser från den byggnadsrätt som anvisats i detaljplanen
  • avvikelse från en planebestämmelse som gäller skydd av en byggnad
  • avvikelse från byggnadsförbud som hänger ihop med godkännande av detaljplan i enlighet med MRL 53 § mom. 3

Det är oftast byggnadsinspektören som i enskilda fall bestämmer om behovet av planeringsbehov eller undantagslov såvida behovet inte på annat sätt har bestämts. Ett område med 4-5 hus på 200-300 meters avstånd från varandra, som bildar en husgrupp eller lika många hus som invid en väg bildar en bandliknande bosättning, utgör ett område med planeringsbehov. Dessutom kan man i generalplanerna eller i byggnadsordningen anvisa områden med planeringsbehov.

Gör så här

Ansök om undantagslov elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi eller i pappersformat med hjälp av blanketten nedan.

Instruktioner och anvisningar för dem som ansöker om undantagslov hittar du nedan.

Behandling av ansökan om undantagslov och planeringsbehov

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om undantagslov.

En avgift uppbärs för behandlingen ansökan om undantagslov och planeringsbehov.

Kontakt

Byggnadstillsynen är anträffbar mån–tor 9–15.

Tekniska kansliet

Servicetider

Tills vidare öppet enbart genom tidsbokning

E-post