Gå till innehållet

Reparations- och energiunderstöd


Reparationsunderstöd

Reparationsunderstöd som beviljas av ARA är reparationsunderstöd för äldres och handikappades bostäder samt understöd för att undersöka skicket på en byggnad som fått fuktskador.

Energiunderstödet som ARA beviljar är ett behovsprövat energiunderstöd för småhus.

ARA ger anvisningar om hur man ansöker om och beviljas understöden samt om utbetalningen av dem och så övervakar ARA understödsverksamheten i kommunerna. Kommunerna informerar ARA efter att ansökningstiden gått ut om sitt behov av anslag för de understöd som beviljats och ARA anvisar anslagsandelarna till kommunerna.

Ansökning

Bostadsfonden bestämmer årligen i början av året ansökningstiderna för reparationsunderstöden. Ansökningsblanketter och tilläggsinformation fås från tekniska kansliet samt på ARA:s webbsidor.

Tilläggsuppgifter om stöd för boende finns på miljöförvaltningens webbsidor.

Stöd för boende

Tilläggsuppgifter om räntestödslån för privatpersoner finns på ARA:s webbsidor.

Tilläggsuppgifter om övriga stöd finns på FPA:s hemsidor.

Luftvärmepump på en vägg.