Gå till innehållet

Jobba hos oss


Bildningscampuset Sjundeå hjärta skolgården med gungor i förgrunden.
Bildningscampuset Sjundeå hjärta.

Kom med och utveckla Sjundeå! 

Vi ebjuder mångsidiga karriärmöjligheter bland olika slags offentliga tjänster och förvalningsuppgifter. Vi satsar på en mångsidig yrkeskompetens och söker såväl erfarna rävar som unga proffs till vår trupp.

Sjundeå kommun har ungefär 220 anställda och ungefär 75 olika yrkesbeteckningar. Vi vill erbjuda kommuninvånarna en kvalitativ, tvåspråkig service och jobba för det lokala samhället.

Vi erbjuder våra anställda följande förmåner:

  • Omfattande företagshälsovård
  • Motions- och kulturförmån
  • Reseförmån från och med den 1.1.2024
  • Personal-rabatt till simhallen och konditionssalen
  • Lång, på arbetserfarenhet baserad årssemester
  • Subventionerad lunch

Utnyttja och utveckla din kompetens

Vi erbjuder en stabil arbetsmiljö och möjlighet att jobba med och utveckla kommunens service. Vi uppmuntrar till att aktivt och innovativt utveckla vårt arbete och arbetssätt.

De mångsidiga arbetsbeskrivningarna gör varje dag meningsfull och du får utnyttja hela din kompetens. I vår lagom stora arbetsgemenskap kan man konkret påverka på olika saker.

Som anställd har du möjlighet att utbilda dig och utvecklas. Du får också arbetsgemenskapens breda stöd. Vår tvåspråkiga vardag ger dig möjlighet att vid behov utveckla dina kunskaper i finska.

Goda förbindelser till Sjundeå

Sjundeå är en kommun på cirka 6 200 invånare i Västnyland alldeles nära huvudstadsregionen. När du åker till jobbet i Sjundeå möter du ingen rusning. Vi har goda förbindelser längs både landsvägar och järnvägen. Sjundeå hör till HRT-området i fråga om både tåg och bussar.

Att bo här är prisvärt, vardagen är lätt och det finns många möjligheter till hobbyer.

Kolla bostadsutbudet på:

Vi är måna om att du mår bra i arbetet

Vi vill ta bra hand om våra anställda. Vi har en omfattande och fungerande företagshälsovård som våra arbetstagare har berömt.

Vi erbjuder också vår personal idrotts- och kultursedlar som du kan använda mångsidigt. Våren 2023 öppnade vi en simhall och konditionssal, som våra medarbetare får använda till nedsatt pris.

Gemensamma rekreationsdagar och personalfester ökar gemenskapen och stöder ork i arbetet.

Vi satsar också på att kontinuerligt utveckla chefsarbetet och främja coachande ledning för att se till att vår personal mår bra i arbetet.

Sjundeås nya slogan är Ta det lugnt. I arbetslivet i Sjundeå betyder det att vi inte rynkar på pannan eller spänner nerverna för småsaker.

Bildningscampuset Sjundeå hjärta öppnades 2022. Där finns nu skolorna, förskolorna, biblioteket, ungdomstjänsterna och familjecentret. Nästan all verksamhet ligger ett stenkast från tågstationen.


Enheterna inom småbarnspedagogik

Kvalitativ småbarnspedagogik är för oss en hederssak som vi vill hålla fast vid. Hos oss i Sjundeås småbarnspedagogik arbetar yrkeskunniga fostrare. Våra fostrare inom småbarnspedagogik är behöriga och erfarna proffs.

I nästan alla grupper arbetar behöriga lärare inom småbarnspedagogik. Cirka 85 % av våra lärare är behöriga, vilket garanterar att lärare i början av sin karriär får hjälp och stöd i arbetet. Småbarnspedagogikens speciallärare, välfärdslärare och handledare för fostran och inlärning hämtar också sitt eget kunnande som stöd för teamet.

Vi tar ordentligt hand om vikariatarrangemangen då personalen är borta. Våra reguljära vikarier är bekanta för både barnen, vårdnadshavarna och personalen. Arbetet är smidigt då alla känner varandra.

Arbetssättet handledande ledarskap hjälper och stöder att tillsammans hitta olika lösningar till att utveckla arbetet. Vi stöder personalens utbildning genom att bjuda kvalitativ fortbildning och att stöda lärare inom småbarnspedagogik för att nå behörighet.

Jukola daghem

Jukola daghem är beläget i Sjundeå kommuncentrum, nära naturen. Daghemmet utnyttjar sysslor som kommunen erbjuder, bl.a. biblioteket, parker och idrottsplaner. Närskogarna och naturobjekten är aktivt närvarande i vardagen. Daghemmet har trivsamma och bra lekutrymmen. Gården är stor och varierande.

Jukola daghem verkar på två olika adresser på Aleksis Kivi vägen och på Vargsvängen, där daghemmets allra yngsta barn är. I Jukola daghem erbjuds skiftesvård i samarbete med Daghemmet Lilla-Alexis.

Jukola daghems helhet består av fem grupper. Småbarnspedagogik erbjuds 1–5-åriga barn i fem olika grupper:

Nallemetsä, Mesikämmenet, Karhunpesä, Pupulaakso och Ketunkolo.

Tyyskylä daghem

Daghemmets gula träfasad och lekplats

Tyyskylä daghem ligger i norra Sjundeå, i ett lugnt landsbygdslandskap. Daghemmet är omgivet av vacker natur, vilket ger möjligheten att bekanta sig med naturen och att lära sig utomhus. Nära daghemmet finns naturområden som lämpar sig för utflykter samt flera kulturobjekt som man utnyttjar i vardagen och berikar lärmiljöerna.

I daghemmet finns tre grupper för 1–5-åriga. Touhutassut, Nopsajalat och Vauhtivarpaat.

Daghemmet Lilla-Alexis

Daghemmet Lilla Alexis grågröna fasad.

Daghemmet Lilla-Alexis är ett svenskspråkigt daghem. Det är beläget i kommuncentret. Parkerna och skogarna som ligger nära berikar lärmiljön och erbjuder möjligheten att lära sig i naturen.  Olika sysslor som kommunen erbjuder, såsom biblioteket och kulturobjekt, utnyttjas i verksamheten. Småbarnspedagogik erbjuds 1–5-åriga barn. I daghemmet finns tre grupper. Skiftesvård ordnas i samarbete med Jukola daghem.

Vi söker nu

Ytterligare information om de enskilda jobben ges av enheternas chefer.

Personalenheten

Våra medarbetare berättar om sin vardag
Barnskötaren Mikaela och förskolläraren Mikaela berättar om sitt jobb på Svenska förskolan.
Förskolläraren Kirsi Lillman berättar om sitt jobb.
Miljöinspektör Tuuli Hyppänen berättar om sitt jobb.