Gå till innehållet

Jukola daghem


Jukola daghem är beläget i Sjundeå kommuncentrum, nära naturen och olika fritidsanläggningar som erbjuds av kommunen, såsom bibliotek, parker och idrottsplatser. Daghemmet har trivsamma och bra lekplatser samt en stor och varierande gård.

Vårt mål är att skapa en trygg och respektfull förskoledag för barnet, med en varm famn och en lyssnande vuxen. Vi möter barnen som deras unika jag och tar hänsyn till familjernas önskemål. Vi skapar en inlärningsmiljö för barn som inspirerar och uppmuntrar dem att pröva nya saker.

I vårt daghem ligger fokus på fysisk aktivitet, lek och naturkunskap. Skogspromenader är viktiga för oss. De är ett utmärkt tillfälle för barnen att utforska naturen, utveckla sin lek och fantasi och träna sina fysiska färdigheter. Aktiviteter i mindre grupper är en del av vår vardag inom förskoleverksamheten.

På förskolan uppmuntrar vi barnen att vara självständiga. Det är viktigt att organisera meningsfulla aktiviteter som är anpassade till barnens ålder och att skapa dagliga möjligheter för glädje i lärandet. Vi vill också möjliggöra upplevelser för alla sinnen genom vardagliga aktiviteter. Närhet och värme är grundpelarna i vårt dagliga liv; det finns tillräckligt med famnar för varje barn efter deras behov. Sånger, berättelser och sagor är också en del av vardagen. Vi ger barnen möjligheter att utforska och lära sig själva.

Vår filosofi är barncentrerad. Vi strävar efter att öka barnens engagemang i alla aspekter av planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter. Lek och aktiviteter återspeglar barnens intressen, som styr våra aktiviteter under ledning av en trygg vuxen. Barnens åsikter beaktas i vår plan för förskoleverksamhet och barnomsorg.

Jukola daghem

Öppet

kl. 6.3017

Besöksadress

Kontaktuppgifter