Gå till innehållet

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda


Småbarnspedagogikens informationsresurs Varda

Småbarnspedagogikens informationsresurs (Varda) är en nationell informationsresurs som har tagits i bruk 1.2.2019 och som innehåller uppgifter om anordnare av småbarnspedagogik, verksamhetsställen inom småbarnspedagogik, barnen som deltar i småbarnspedagogik och personalen inom småbarnspedagogik.

Bestämmelser om informationsresursen inom småbarnspedagogiken finns i lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018.

På basis av informationsresursen främjas utvecklande och beslutsfattande inom småbarnspedagogiken, småbarnspedagogiken statistikförs och undersöks samt myndighetsuppgifter utförs. Med hjälp av informationsresursen får man i fortsättningen jämförbar och högklassig information om småbarnspedagogiken för bl.a. myndigheters bruk. Informationsresursen minskar den manuella behandlingen av uppgifter.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla informationsresursen.

Enligt Lag om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att spara uppgifter om anordnare av småbarnspedagogik, verksamhetsställen och barn i Varda fr.o.m. 1.1.2019. Information som sparas innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik.

Uppgifter angående barnen i kommunal småbarnspedagogik

Personuppgifter om barnen som sparas i Varda

 • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
 • verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
 • datum för inlämnande av ansökan
 • begynnelse- och slutdatum för beslut eller avtal
 • omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
 • uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
 • form för anordnande av småbarnspedagogiken

Dessutom förenas det av Utbildningsstyrelsen upprätthållna studentnummerregistret till Varda och då fås följande personuppgifter för registrerade barn som deltar i småbarnspedagogik

 • namn
 • studentnummer och personbeteckning eller annan motsvarande individualiserande uppgift
 • nationalitet
 • kön
 • modersmål
 • behövliga kontaktuppgifter.

Sjundeå kommun har genom systemintegration överfört uppgifter från den operativa informationssystem inom småbarnspedagogik till det nationella Varda. Till Varda har överförts uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik (Sjundeå kommun) samt uppgifter om sjundeåbarn som deltar i småbarnspedagogiken ( kommunal och privat).

Ändringsuppgifter om ordnandet av småbarnspedagogik för barnen som deltar i småbarnspedagogiken införs i datasystemet (Pro Consona), som överför uppgifterna till det nationella Varda. Enligt 72 § i lagen om småbarnspedagogik ska uppgifter förvaras i informationsresursen i fem år.

Mer om detta:

Uppgifter om vårdnadshavare för barnen som deltar i kommunal småbarnspedagogik samt om betalningar

Uppgifter om vårdnadshavare till barnen i småbarnspedagogiken sparas enligt Utbildningsstyrelsens instruktioner till Varda fr.o.m. 1.9.2019. I Varda sparas uppgifter om barnens föräldrar eller andra vårdnadshavare utgående från bestämmelserna i lagen om småbarnspedagogik (650/2018). I Varda sparas uppgifter om endast de personer som har barnets gällande vårdnad. Uppgifter om barnets vårdnadshavare hämtas från befolkningsdataregistret (VTJ).

Information som sparas innehåller personuppgifter om vårdnadshavarna

Personuppgifter om vårdnadshavare som sparas i Varda är:

 • namn, personbeteckning, studentnummermodersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
 • beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogiken och servicesedelns värde
 • familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik
 • begynnelse- och slutdatum för beslutet om avgiften

Läs noggrannare:

Uppgifter om personalen inom småbarnspedagogik

Kommunen ska spara uppgifter om personal i småbarnspedagogikens informationsresurs fr.o.m. 1.9.2020.

I informationsresursen sparas följande uppgifter om småbarnspedagogikens personal:

 • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter,
 • verksamhetsställe och i denna lag avsedda arbetsuppgift
 • anställningsförhållande och arbetstid,
 • avlagd examen som ger behörighet enligt denna lag,
 • deltagande i fortbildning.

År 2020 börjar också de privata anordnare av småbarnspedagogik använda Varda.

Mer information:

Information till de inregistrerade: ——-

Småbarnspedagogikens informationsresurs Varda i Utbildningsstyrelsens webbtjänst:

Man kan se sina egna uppgifter i tjänsten:

Småbarnspedagogikens informationsresurs Varda baserar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018)